Om boken

Recensioner

Joakim Förars på Kvartal 4 augusti 2022 | Läs hela recensionen här Söderbaum fångar träffsäkert huvuddragen i konservativt tänkande. Han redogör överskådligt för dess framväxt och de huvudsakliga inriktningarna. Att Hegel ges en framträdande roll är en styrka jämfört med många andra framställningar. Hans presentation av mainstream konservatism är mångsidig och nyanserad och hans bok…

Multimedia: Intervjuer och föredrag med författaren

Urban Lindstedt från podden Historia.nu intervjuar mig 7/9 2022 om konservatismen, Edmund Burkes och Friedrich Hegels betydelse för dess idéutveckling, och om viktiga skillnader gentemot liberalismen och socialismen.  57 minuter.   Hör hela intervjun här. Maria Marić från det kristdemokratiska idéinstitutet Civitas intervjuar mig 20/2 2022 om likheter och olikheter mellan konservatismen och kristdemokratin.  …

Allt du behöver veta om konservatismen i en bok

Konservatismen har en väsenskild människosyn, samhällsanalys och världsåskådning än liberalismen och socialismen. Men få känner till detta, och det finns många populära missförstånd om konservatismen i svensk samhällsdebatt. Det har länge behövts en bok på svenska som mera utförligt reder ut begreppen, och som tydligt sätter fingret på vad konservatismen är och vad den står…

Varför denna bok?

I samhällsdebatten diskuteras sedan ett par år tillbaka om det håller på att bildas ett konservativt block, som i så fall skulle bestå av M, KD och SD. Jag har gått igenom 109 st böcker och beskriver i min bok vad konservatismen – som internationellt är den tredje största ideologin jämte liberalismen och socialismen –…

Den moderna konservatismens centrala idéer

Det finns en värdegrund, ett förhållningssätt, en samhällsanalys och politiska ideal som är typiska för konservatismen, som förenar och känns familjära bland de konservativa, och som särskiljer konservatismen från (de andra) ideologierna. Detta är tydligt när man läser moderna böcker om konservatismen (se gärna referensförteckningen), och när man diskuterar konservatismen med medvetna konservativa. I det…

Den moderna konservatismens viktigaste tänkare

Figuren nedan sätter den moderna konservatismens viktigaste tänkare – Burke, Hegel, Kirk, Oakeshott och Scruton – i relation till varandra, och hur deras tänkande förhåller sig sinsemellan utifrån de två huvudinriktningarna socialkonservatism och liberalkonservatism där vissa andra tänkare framhålls såsom typiska. Vi ser ett idémässigt åtskiljande mellan Kirk och Scruton som sammanfaller med den etablerade…

Innehållsförteckning

FÖRORD 15 INLEDNING: Att förstå konservatismen rätt 21  Olika sätt att beskriva konservatismen 21  Vad tycker och tänker vår tids konservativa? 26  Bokens upplägg 30 DEL I: Vad är konservatism idag? 33 1. Om konservatismen 35  En av de största politiska rörelserna 35  Konservatismen och de konservativa 37  Det burkeanska trädet 41  Är konservatismen höger?…

Register

Adams, John 143 Anarkism 88, 93, 244 Aquino, Tomas av 95 Aristoteles 95, 161, 189, 253, 280 Assimilering 90, 205–207, 213 von Bismarck, Otto 73–74, 96, 104, 121, 176, 221, 230, 263 Bohman, Gösta 66 de Bonald, Louis 96, 143 Borgerlig 95, 107, 209, 225, 250 Bosanquet, Bernard 103 Boutwood, Arthur 104, 176, 230 Bradley,…

Referenslitteratur

* = Huvudsakliga källor till den bild av konservatismen som ges i boken   Almqvist, Kurt & Linder, PJ Anders: I konservatismernas tid, Axel och Margaret Ax:son Johnsons Stiftelse 2020. Baudet, Thierry: The Significance of Borders – Why Representative Government and the Rule of Law Require Nation States, Brill 2012. Bengtsson, Jan Olof: The Worldview…


Följ min blogg

Få nytt innehåll direkt till din inkorg.

Annons