Om boken

Recensioner

Br. Augustine Wärnberg på The Russell Kirk Center 28/2 2021 | Läs hela recensionen här Modern konservatism is best thought of as a sort of introduction to conservatism for the novice, but it also contains interesting and original insights for those the author calls “conservative thinkers.” […] Modern konservatism is divided in a way that is easy … Läs mer

Intervju med författaren

Christopher Jarnvall från Nyhetsbyrån.se intervjuar mig i programmet Riks Samtal med samhället om min nya bok, vad konservatismen egentligen är, och hur jag ser på konservatismen i Sverige idag.  48 minuter.   Se hela intervjun här.

Allt du behöver veta om konservatismen i en bok

Konservatismen har en väsenskild människosyn, samhällsanalys och världsåskådning än liberalismen och socialismen. Men få känner till detta, och det finns många populära missförstånd om konservatismen i svensk samhällsdebatt. Det har länge behövts en bok på svenska som mera utförligt reder ut begreppen, och som tydligt sätter fingret på vad konservatismen är och vad den står … Läs mer

Varför denna bok?

I samhällsdebatten diskuteras sedan ett par år tillbaka om det håller på att bildas ett konservativt block, som i så fall skulle bestå av M, KD och SD. Jag har gått igenom 109 st böcker och beskriver i min bok vad konservatismen – som internationellt är den tredje största ideologin jämte liberalismen och socialismen – … Läs mer

Den moderna konservatismens centrala idéer

Det finns en värdegrund, ett förhållningssätt, en samhällsanalys och politiska ideal som är typiska för konservatismen, som förenar och känns familjära bland de konservativa, och som särskiljer konservatismen från (de andra) ideologierna. Detta är tydligt när man läser moderna böcker om konservatismen (se gärna referensförteckningen), och när man diskuterar konservatismen med medvetna konservativa. I det … Läs mer

Den moderna konservatismens viktigaste tänkare

Figuren nedan sätter den moderna konservatismens viktigaste tänkare – Burke, Hegel, Kirk, Oakeshott och Scruton – i relation till varandra, och hur deras tänkande förhåller sig sinsemellan utifrån de två huvudinriktningarna socialkonservatism och liberalkonservatism där vissa andra tänkare framhålls såsom typiska. Vi ser ett idémässigt åtskiljande mellan Kirk och Scruton som sammanfaller med den etablerade … Läs mer

Innehållsförteckning

FÖRORD 15 INLEDNING: Att förstå konservatismen rätt 21  Olika sätt att beskriva konservatismen 21  Vad tycker och tänker vår tids konservativa? 26  Bokens upplägg 30 DEL I: Vad är konservatism idag? 33 1. Om konservatismen 35  En av de största politiska rörelserna 35  Konservatismen och de konservativa 37  Det burkeanska trädet 41  Är konservatismen höger? … Läs mer

Register

Adams, John 143 Anarkism 88, 93, 244 Aquino, Tomas av 95 Aristoteles 95, 161, 189, 253, 280 Assimilering 90, 205–207, 213 von Bismarck, Otto 73–74, 96, 104, 121, 176, 221, 230, 263 Bohman, Gösta 66 de Bonald, Louis 96, 143 Borgerlig 95, 107, 209, 225, 250 Bosanquet, Bernard 103 Boutwood, Arthur 104, 176, 230 Bradley, … Läs mer

Referenslitteratur

* = Huvudsakliga källor till den bild av konservatismen som ges i boken   Almqvist, Kurt & Linder, PJ Anders: I konservatismernas tid, Axel och Margaret Ax:son Johnsons Stiftelse 2020. Baudet, Thierry: The Significance of Borders – Why Representative Government and the Rule of Law Require Nation States, Brill 2012. Bengtsson, Jan Olof: The Worldview … Läs mer


Följ min blogg

Få nytt innehåll direkt till din inkorg.