Varför denna bok?

I samhällsdebatten diskuteras sedan ett par år tillbaka om det håller på att bildas ett konservativt block, som i så fall skulle bestå av M, KD och SD. Jag har gått igenom 109 st böcker och beskriver i min bok vad konservatismen – som internationellt är den tredje största ideologin jämte liberalismen och socialismen – egentligen har för filosofi och bärande idéer. En sådan bok behövs. Dels för att alla pratar om konservatismen men väldigt få verkar ha läst särskilt noga om vad den står för. Dels för att det tidigare inte har funnits någon utförlig bok om den moderna konservatismen på svenska.

Med den här boken hoppas jag kunna bringa större klarhet bland nyfikna om vad konservatismen är idag, och även sporra idédebatten inom den konservativa sfären. Jag vill visa alla dem som i åratal har förfärats över den idétorka som har rått bland Allianspartierna att konservatismen är en rik brunn att ösa ur. Alla politiskt intresserade behöver också förstå att konservatismen till största delen handlar om andra saker än frågor kopplade till ekonomi och invandring.

Konservatismen har en egen samhällsanalys, som skiljer sig från både liberalismens och socialismens. Att inte veta vad konservatismen egentligen står för, eller att ignorera dess särskilda perspektiv, innebär att man missar en hel dimension av politiken. Det är som att vara enögd. Därför är det även min önskan att den här boken ska kunna bidra till att öppna upp för en debatt med meningsmotståndare utifrån de frågor som verkligen spelar roll för konservativa idag. En sådan seriösare debatt mellan de olika politiska lägren skulle kunna hjälpa både de konservativa och deras politiska motståndare med en fortsatt idé- och politikutveckling anpassad för 2020-talet. Då skulle alla – såväl politiker och journalister som övriga debattörer och samhällsintresserade medborgare – slippa att ödsla tid på halmgubbe-debatter, pajkastning, och ytligheter medan samhällsproblemen växer i kubik där ute och ingen verkar ha några egentliga lösningar eller tydliga visioner om hur Sverige borde utvecklas långsiktigt.

Det är min fasta övertygelse att hela den svenska demokratin skulle tjäna på en mer intellektuell politisk debatt. Detta är mitt försök att bidra till att en sådan mer seriös och givande samhällsdebatt kommer till stånd.

Annons