Allt du behöver veta om konservatismen i en bok

Konservatismen har en väsenskild människosyn, samhällsanalys och världsåskådning än liberalismen och socialismen. Men få känner till detta, och det finns många populära missförstånd om konservatismen i svensk samhällsdebatt.

Det har länge behövts en bok på svenska som mera utförligt reder ut begreppen, och som tydligt sätter fingret på vad konservatismen är och vad den står för enligt belästa och intellektuella konservativa. En sådan bok skulle gärna vara så konkret och exemplifierande som möjligt, snarare än att enbart diskutera allmänna principer eller möjliga åsikter. Den bör behandla de tänkare som idag anses viktigast inom konservatismen, sätta dessa i relation till varandra och i relation till konservatismens viktigaste tankegods. Den bör också vara tillräckligt logiskt sammanhängande för att vara lättförståelig, helst ha formen av en handbok som är enkel att slå upp i, och gärna förse den som vill vidga sina vyer ytterligare med relevanta lästips inom olika ämnesområden.

Nu äntligen finns just en sådan bok.

I denna bok ges en samlad genomgång av den moderna konservatismen, dess idéhistoria och huvudsakliga tankegods. Här beskrivs ”konservatismens vad? hur? Och varför?”. Här presenteras centrala tänkare som Edmund Burke, Friedrich Hegel, Russell Kirk, Michael Oakeshott och Roger Scruton och deras viktigaste idéer. Här beskrivs och förklaras också konservatismens människosyn, samhällsanalys och världsåskådning – baserat på de nu nämnda tänkarna, andra tänkare inom olika ämnesområden, och på diskussioner med en stor mängd konservativa i både Sverige och många andra länder. Här förklaras också likheterna och skillnaderna mellan socialkonservatismen och liberalkonservatismen. Boken innehåller 17 st illustrationer som tydliggör sambanden, och mängder med referenser och boktips för den bild av konservatismen som här ges.

Denna bok är en karta till den moderna konservatismen i Burkes efterföljd. En karta som på ett både överskådligt och tydligt sätt visar dess sammanhållande filosofi, idéer, de huvudsakliga inriktningarna, de främsta tänkarna, och som genom en mängd boktips visar vägen vidare för den nyfikne läsaren inom de ämnen som är centrala för konservatismen idag.

Annons