Innehållsförteckning

FÖRORD 15

INLEDNING: Att förstå konservatismen rätt 21
  Olika sätt att beskriva konservatismen 21
  Vad tycker och tänker vår tids konservativa? 26
  Bokens upplägg 30

DEL I: Vad är konservatism idag? 33

1. Om konservatismen 35
  En av de största politiska rörelserna 35
  Konservatismen och de konservativa 37
  Det burkeanska trädet 41
  Är konservatismen höger? 43
  Är konservatismen en ideologi? 45

2. Konservatismens essens enligt Kirk, Oakeshott och Scruton 48
  Russell Kirk och arvet efter Burke 48
  Michael Oakeshott och det konservativa förhållningssättet 54 
  Roger Scruton och de konservativas ”oikofili” 57
  Med Hegel såsom skiljelinje 62

3. Liberalkonservatism, socialkonservatism och annat 64
  Två sidor av ett och samma mynt 64
  Olika fokus på frihet 67
  Olika slags kulturvärnande 67
  Välfärd – offentlig eller privat? 70
  Alternativ begreppsanvändning 75
  Vad är radikalkonservatism? 77
  Den s.k. neokonservatismen 79
  Är alla sanna konservativa antingen liberal- eller socialkonservativa? 80

4. Centrala idéer inom den moderna konservatismen 82
  Den moderna konservatismens viktigaste idéer 82
  Den värdeorienterade konservativa åskådningen 85
  Gränsdragningar mot andra politiska ideologier 86
  Om konservativa sakpolitiska ståndpunkter

5. Vägen till den moderna konservatismen 92
  Konservatismen och idéhistorien 92
  Konservatismens formerande i Europa 94
  Burke och den brittiska konservatismens formerande 101
  Liberalkonservatismens framväxt 103
  Liberalkonservatismens politik 107
  Modern konservatism 109
  Begreppet värdekonservatism 116
  Den moderna konservatismen idag 118

DEL II: Den moderna konservatismens filosofiska grunder 123 

6. Burke artikulerade den politiska konservatismens grunder 125
  Vem var Edmund Burke? 125
  Den stora Franska revolutionen 127
  Burkes syn på samhället 132
  Det naturligt framvuxna och den historiska erfarenheten 134
  Frihet under ansvar 136
  Burkes ekonomisyn 139
  Burkes eftermäle 142

7. Hegel formulerade den konservativa filosofins byggstenar 146
  Vem var Friedrich Hegel? 146
  Om Hegels filosofi 148
  Filosofin om medvetandet i Andens fenomenologi 152
  Exemplet med herren och tjänaren 159
  Hegels politiska filosofi 161
  Hur Rättsfilosofins grunddrag är uppbyggd 163
  Frihet och rätt 165
  Viljans stora betydelse 167
  Etik och moral 168
  Det etiska samhället 170
  Samhället är förutsättningen för både staten och friheten 174
  Hegels eftermäle 175
  Hegel och konservatismen 177 

DEL III: Den moderna konservatismens politiska lära 183 

8. En realistisk människosyn med fokus på ansvarstagande 185
  Människan är en kulturvarelse 185
  Människor är olika 188
  Människans ofullkomlighet 190
  Skepticism mot det rena förnuftet 191
  Typiskt kvinnligt och manligt 192
  Familjen är samhällsgemenskapens grundsten 195
  Etiken är både moralisk ledstjärna och socialt kitt 198
  Dygdens påbud och hederns incitament 200

9. En värde- och gemenskapsorienterad samhällsåskådning 204
  Det organiska samhället 204
  Naturlig samhällsutveckling 207
  Invandring, mångkultur och multikulturalism 213
  Det fundamentala civilsamhället 216
  Staten och dess roll 218
  Med fokus på de immateriella värdena 225

10. Den värdefulla kulturen och miljön 230
  Vad är kultur? 230
  Nationen – en social gemenskap på historisk grund 236
  Imperialism 238
  Världens olika kulturer och moralsystem 241
  Universella värden 245
  Naturens stora värde 248

11. En samhällsekonomi med frihet under ansvar 253
  Den fundamentala äganderätten 253
  Ekonomiskt system 258
  Socialkonservativ kritik 259
  Den marknadsvänligare liberalkonservatismen 266

12. Idéarvet från upplysningstiden och Franska revolutionen 271
  Konservatismen och upplysningstiden 271
  Frihet 273
  Jämlikhet 278
  Broderskap 281
  Konstitutionell monarki 282
  Medborgarskap, demokrati och folkstyre 283
  En modern, upplyst konservatism? 289

EFTERORD: Den komplexa konservatismen och framtiden 293

APPENDIX: Överensstämmelse med Scruton 297

Litteratur 299

Register 305

 

Annons

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s